Vapaus, Visio, Asenne Ratkaisee

Asenteella ON merkitystä

Mitä kauemmin elämme, sitä enemmän tajuamme elämänasenteen vaikutuksen. Asenne itseäni kohtaan on tärkeämpi kuin tosiasiat. Se on tärkeämpää kuin menneisyys, koulutus, raha, tärkeämpää kuin olosuhteet, epäonnistumiset, menestys, tärkeämpää kuin se mitä muut sanovat tai tekevät. Se on tärkeämpää kuin ulkoasu, lahjakkuus tai taitavuus. 

 

Joka päivä meillä on mahdollisuus valita asenteemme, jolla kohtaamme tuon päivän ja kaikki sen mukanaan tuomat asiat. Menneisyyttämme emme voi muuttaa, mutta jo tänään voimme vaikuttaa itseemme niin, että tunnnemme innnostusta, toivoa paremmasta. 

 

Asenne on ihmisen vallitseva henkinen ominaisuus, jolla kuvailemme toisiamme. Joku on ahkera, toinen epävarma, kolmas yritteliäs, menestyvä ja kaikkea vastaavaa. Asenne määrittää luonnettamme ja omaa suhtautumistamme asioihin ja ihmisiin. Asenne luo myös käytöksemme ja elämäntyylimme.

 

Vallitsevan asenteemme avulla tunnemme olevamme turvassa siinä ympäristössä, kaveripiirissä tai työyhteisössä, joka on muodostunut meille tutuksi. Tuon saman tutun ja turvallisen asenteen takia emme kykene muuttumaan, koska ensin pitää muuttaa omaa asennetta toisenlaiseksi, jotta haluttu muutos elämänsuunnassa voi tapahtua. 
 
"Olen vakuuttunut siitä, että elämästämme 10 prosenttia on sitä, mitä tapahtuu ja 90 prosenttia sitä, miten siihen suhtaudumme. Ja niin on sinunkin laitasi - olemme vastuussa asenteistamme."
 
-Charles Swindoll

 

Onko lasi puoliksi tyhjä vai puoliksi täysi?

Asenteeni määrittää myös ajattelutapani.

 

Onko lasini puoliksi tyhjä vai puoliksi täysi? Tämä kysymys on esimerkkinä pessimistisestä ja positiivisesta asennoitumisesta, tavasta ajatella tai suhtautua nykyhetkeen. Synkkä mieli ei näe toivoa elämässään, myönteisempi taas suhtautuu elämään toiveikkaasti.

 

Mielestäni tuo lasi-esimerkki on hyvä siitä, miten todellisuus jää huomaamatta, kun nähdään vain sen kielteiset tai myönteiset puolet. Synkkä mieli lannistaa ja taannuttaa. Toiveikkuus luo iloa ja innostusta, mikä luo pohjan onnistumisille. Vajaan lasin voi täyttää, sillä ilo motivoi ja toivo sytyttää vision paremmasta. Sitä kohti on mentävä.

 

Mitä ovat ne asiat, jotka vaikuttavat omaan tämän hetken asenteeseesi? Itse olen kokenut monesti, että hyvin yksinkertaiset ja pienet asiat voivat vaikuttaa tunteiden muutokseen. Yksi pieni kielteinen tekijä voi muuttaa ajattelun suunnan, mutta kun riittävän monta hyvää asiaa on samanaikaisesti läsnä, niin hyvä lopputulos alkaa näkyä nopeammin. Yksi vaikuttaa kaikkeen, ja kaikki asiat ovat kytköksissä toisiinsa.

 

Asenne omaan terveyteen:

1.  Olenko levännyt ja virkeä?

2.  Olenko väsynyt sen takia, että verensokeri on alhaalla?

3.  Syönkö oikein?

4.  Ymmärränkö ruoan ja ravitsemuksen merkityksen?

5.  Stressi?

6.  Olenko liikkunut riittävästi?

 

Henkinen asenne:

7.  Mitä tavoitteeni ovat tai onko niitä?

8.  Päämäärätietoisuus?

9.  Missä olen?

10. Mitä haluan?

11. Mitkä ovat esteet paremman terveyden tai elämäntyylin saavuttamiselle?

12. Haluanko voittaa esteet?

13. Kuka olen?

14. Kuka haluan olla?

 

Siinä on listaa pohdittavaksi. 

Toivon, että viihdyt mukanamme ja koet upeita asioita elämässäsi. Suunnan määräät sinä.

 

Lepo, liikunta ja ravitsemus ovat avaintekijät, joilla on vaikutusta henkiseen ja fyysiseen olotilaan. Näiden olen kokenut vaikuttavan eniten omaan asennoitumiseeni, elämääni, päivääni ja NYT-hetkeen. 

 

Tyytyväisyys, ilo ja energisyys tuovat elämään rikkautta. Silloin on tunne, että on onnistunut tavoittamaan terveyden ohella myös mielenrauhan.

 

0
Feed

Jätä kommentti